Προϊόν και Αναλύσεις


Το γάλα γαϊδούρας που σας προσφέρουμε , προέρχεται από δικά μας γαϊδουράκια , τα οποία βόσκουν ελεύθερα στις ιδιόκτητες εκτάσεις μας. Τα γαϊδουράκια αρμέγονται με το χέρι και παρακολουθούνται τακτικά από κτηνίατρο . Το γάλα υπόκειται σε όλους τους εργαστηριακούς ελέγχους που επιβάλλει η νομοθεσία, έτσι ώστε το τελικό προϊόν να είναι 100% ασφαλές για τον καταναλωτή.

Όλα τα στάδια συλλογής , εμφιάλωσης και συσκευασίας  γίνονται βάση μελέτης HACCP την οποία εφαρμόζουμε και εναρμονιζόμαστε με τις γενικές αρχές υγιεινής των τροφίμων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία.